Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej strony internetowej

Zespołu Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie

www.zlo-jaworzno.pl

Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie dokłada starań, aby zapewnić dostępność strony internetowej www.zlo-jaworzno.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U z 2019 r. po.z 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Zgodnie z zapisami ustawy art. 10 pkt. 4 ww ustawy deklaracja dostępności Zespołu Lecznictwa Otwartego w Jaworznie przedstawia się w sposób następujący :

1. Informacja na temat daty publikacji strony internetowej: …….2016……..

2. Informacja na temat daty ostatniej dużej aktualizacji: ………2018………….

3. Informacja na temat daty publikacji aplikacji mobilnej: nie dotyczy

4. Informacja na temat wyjaśnień lub linku do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej: Strona www.zlo-jaworzno.pl oraz bip.zlo-jaworzno.pl działa na każdej przeglądarce stron internetowych systemu mobilnego.

5. Informacja na temat danych teleadresowych siedziby podmiotu publicznego wraz ze wskazaniem danych kontaktowych osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej w tym podmiocie publicznym : Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. | ul. Grunwaldzka 235 | 43-600 Jaworzno | woj śląskie | telefon : 32 616 40 63 | www.zlo-jaworzno.pl | zlo@zlo.jaw.pl | dane kontaktowe osoby wyznaczonej do realizacji spraw
w zakresie dostępności: Marzena Czarny | marzena.czarny@zlo.jaw.pl | 32 616 40 63 |

6. Informacje na temat utworzonych na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej skrótów klawiszowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych na nich funkcji: na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Na stronie internetowej istnieje możliwość powiększenia liter.

7. Informacja o dostępności architektonicznej siedziby podmiotu publicznego dla osób niepełnosprawnych oraz pozostałych podległych komórek organizacyjnych:

A. Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie – budynek przy ul. Grunwaldzkiej 235 w Jaworznie, podzielony na część medyczną i administracyjną:

CZĘŚĆ MEDYCZNA:

 • posiada 2 wejścia, z których jedno dostępne jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • przemieszczanie się pomiędzy poziomem przyziemia a poziomem parteru jest zapewnione dzięki zainstalowanej windzie przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • przed wejściem do części medycznej znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze,
 • do wszystkich pomieszczeń tej części można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA:

 • posiada 1 wejście główne od strony ul. Grunwaldzkiej,
 • jest połączona przejściem technicznym z częścią medyczną,
 • obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w wyznaczonym pomieszczeniu w części medycznej po poinformowaniu pracowników rejestracji o zamiarze kontaktu z pracownikami administracji;
 • toaleta dla ww osób znajduje się na parterze części administracyjnej;
 • do wszystkich pomieszczeń tej części można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

B. Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie – Przychodnia ZLO Podłęże, ul. Piłsudskiego 80:

 • do budynku prowadzą dwa wejścia: bezpośrednio od ul. Piłsudskiego, gdzie znajdują się schody; oraz z drugiej strony budynku, gdzie znajduje się podjazd dla wózków;
 • budynek wyposażony w windę dostępną z poziomu parteru,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze budynku;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • w bliskim sąsiedztwie budynku znajduje się parking osiedlowy, na którym wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

C. Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie – Przychodnia ZLO Podwale, ul. Nosala 5:

 • do budynku prowadzą dwa wejścia: bezpośrednio od ul. Podwale, gdzie znajdują się kładka będąca jednocześnie podjazdem dla wózków; oraz z drugiej strony budynku do ulicy Nosala gdzie do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się przy schodach;
 • budynek wyposażony w windę dostępną z poziomu parteru,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze budynku;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • przed budynkiem, od strony ulicy Nosala, wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

D. Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie – Przychodnia ZLO Szczakowa, ul. Koszarowa 2:

 • do budynku prowadzi jedno wejście od strony ulicy Koszarowej z poziomu terenu,
 • budynek wyposażony w windę dostępną z poziomu parteru,
 • toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze i piętrze budynku;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

E. Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie – Przychodnia ZLO Osiedle Stałe, ul. Tysiąclecia 2-14

 • do budynku prowadzi wejście bezpośrednio od ul. Tysiąclecia;
 • do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach;
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w przychodni;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • w bliskim sąsiedztwie budynku znajduje się parking osiedlowy, na którym wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

F. Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie – Przychodnia ZLO Łubowiec, ul. Katowicka 59:

 • do lokalu prowadzi jedno wejście z poziomu terenu,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w przychodni;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • budynek posiada wokół przestrzeń manewrową umożliwiającą osobie niepełnosprawnej zaparkowanie bezpośrednio przy wejściu do przychodni.

G. Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie – Przychodnia ZLO Jeleń, ul. Wygoda 58:

 • do lokalu prowadzi jedno wejście z poziomu terenu,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w przychodni;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • budynek posiada w bliskim sąsiedztwie parking umożliwiający osobie niepełnosprawnej zaparkowanie bezpośrednio przy wejściu do przychodni.

H. Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie – Przychodnia ZLO Ciężkowice, ul. Zawiszy Czarnego 2

 • do lokalu prowadzi jedno wejście z poziomu terenu będące jednocześnie podjazdem dla wózków,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w przychodni;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • budynek posiada wokół przestrzeń manewrową umożliwiającą osobie niepełnosprawnej zaparkowanie bezpośrednio przy wejściu do przychodni.

I. Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie – Przychodnia ZLO Byczyna, ul. Nauczycielska 4

 • do lokalu prowadzi jedno wejście od strony ulicy Nauczycielskiej,
 • do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach;
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w przychodni;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • w bliskim sąsiedztwie budynku znajduje się parking, na którym wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

J. Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie – Przychodnia ZLO Kościuszko, ul. Plac Górników 5a:

 • o budynku prowadzą dwa wejścia od strony parkingu przy przychodni, do każdego z wejść prowadzą schody i podjazd na wózki,
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze budynku;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • przy budynku funkcjonuje parking wewnętrzny umożliwiający parkowanie osobom niepełnosprawnym.

8. Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o metodach umożliwiających skorzystanie z tej funkcji albo informację o jej braku: Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie informuje, iż w związku zapisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824 z późn. zm.), osoby niesłyszące i głuchonieme mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w Zespole Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie.

Osoby zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić powyższą informację w terminie co najmniej na 2 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. W związku z powyższym osoby niesłyszące i głuchonieme mogą komunikować się poprzez e-mail: zlo@zlo.jaw.pl lub pod numerami telefonów : 32 616 40 63.

9. Link do deklaracji dostępności aplikacji mobilnej, w przypadku posiadania przez podmiot publiczny aplikacji mobilnej: nie dotyczy.

10. Informacja o możliwości powiadomienia podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej: Zgłoszenia mogą być dokonywane w jednej z następujących form:

– e-mail na adres: zlo@zlo.jaw.pl

– telefonicznie na nr : 32 616 40 63

– drogą pocztową na adres: Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie | ul. Grunwaldzka 235 | 43-600 Jaworzno

11. Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich : https://www.rpo.gov.pl

12. Informacje dodatkowe :

a) Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń: część plików publikowanych na stronie ZLO Sp. z o.o. przed wejściem ustawy nie jest dostępna cyfrowo. Część dokumentów publikowanych przed wejściem ustawy nie posiada właściwej struktury nagłówkowej. Nie wszystkie znaczące elementy animowane lub dźwiękowe posiadają odpowiedni opis (tytuł) wyjaśniający co przedstawiają lub czego dotyczą. Na stronie nie ma ostrzeżeń przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce. Zamieszczone informacje w postaci załączników są skanami z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji w tym zakresie (np. dokumentacja przetargowa). Część plików publikowanych przed wejściem ustawy nie jest dostępna cyfrowo m.in dlatego, iż filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących oraz tłumacza.

b) Oświadczenie zostało sporządzone dnia 21.09.2020.

c) Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. ZLO Sp. z o.o. będzie zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, ZLO Sp. z o.o. niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, ZLO Sp. z o.o. może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy ZLO Sp. z o.o. odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

13. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez ZLO Sp. z o.o. w Jaworznie: Biuro Zarządu i Dział Infrastruktury.

Raport_o_stanie_zapewniania_dostepnosci.pdf