Formularz

    Szanowni Państwo,
    Mając na uwadze ciągłe podnoszenie jakości udzielanych świadczeń,
    ZLO Sp. z o. o. zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety wybierając
    wskazaną odpowiedź w skali 1-5 , gdzie 5 oznacza ocenę wysoką , 1 ocenę niską.

    Wykształcenie