Władze

Władze Spółki :

Rada Nadzorcza

Grzegorz Wyrobiec – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Zofia Orzechowska – Zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej,

Paweł Adamek – Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Zarząd:

Jacek Nowak – Prezes