Władze

Władze Spółki :

Rada Nadzorcza

Grzegorz Wyrobiec – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Zofia Orzechowska – Zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej,

Maria Materla – Sekretarz Rady Nadzorczej,

Andrzej Sroka – Członek Rady Nadzorczej

Maciej Brül – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd:

Jacek Nowak – Prezes