Zamówienia

 Ogłoszenia aktualne:

 • Specyfikacja Zamówienia na montaż i uruchomienie sterylizatorów medycznych dla Zespołu Lecznictwa Otwartego Sp. Z o.o. 
 1. Specyfikacja 
 2. Opis przedmiotu zamówienia 

             Informacja o wyborze oferty

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
 1. Załącznik
 • Specyfikacja Zamówienia na montaż i uruchomienie sterylizatorów medycznych dla Zespołu Lecznictwa Otwartego Sp. Z o.o. 
 1. Specyfikacja 
 2.  
 3. Parametry
 • Specyfikacja Zamówienia na dostawę, montaż i uruchomienie serwera dla Zespołu Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o.
 1. Załącznik
 2. Uzupełnienie specyfikacji
 3. Zmiany w specyfikacji 
 4. Odpowiedzi na pytania
 5. Odpowiedzi na pytania (II)
 6. Odpowiedzi na pytania (III)
 7. Unieważnienie postępowania

Dostawa i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych, oraz pomp ciepła w przychodni Szczakowa ul. Koszarowa 2 w Jaworznie

SIWZ

Informacja o wyborze oferty

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych świadczeniodawców finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Specyfikacja Zamówienia

Informacja o wyborze oferty

 

Ogłoszenia archiwalne:

________________________________________________________________________________

 

Wdrożenie e-usług w placówkach POZ finansowanego ze środków POIŚ 2014-2020 w ramach projektu „ wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracji z systemem e-zdrowie (e-usługi POZ)”, nr POIS.11.03.00-00-0074/22. realizowanego w ramach działania 11.3, Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020″

Specyfikacja zamówienia

 1. zmiany w Specyfikacji Zamówienia
 2. sprostowanie w Specyfikacji Zamówienia
 3. Aktualizacja 

Odpowiedzi

SWZ Odpowiedzi

Informacja o wyborze oferty

__________________________________________________________________________________

 

Specyfikacja zamówienia na zakup:

tomografu stomatologicznego z ramieniem cefalometrycznym do Pracowni RTG

Wybór oferty

_________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE: NA ROBOTY BUDOWLANE POŁĄCZONE Z WYKONANIEM NOWEGO ZŁĄCZA ELEKTRYCZNEGO W BUDYNKU PRZY UL. WYGODA 60 W JAWORZNIE
 
 
 

Zapytanie-ofertowe-DTI-264-1-2023 (nieaktualne)

Dostawa oraz kompleksowe wsparcie w zakresie uruchomienia systemu teleopieki w ramach projektu
 
PRZYJAZNE ŚRODOWISKO 2020– program specjalistyczna opieka w miejscu zamieszkania
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne i dla poddziałania: 9.2.
5. Rozwój usług zdrowotnych – konkurs.”
 
 
 1. Specyfikacja zamówienia

Odpowiedzi

Informacja o wyborze oferty

_____________________________________________________________________________________

 

dostawa i montaż tomografu okulistycznego z Angio wraz ze stolikiem i komputerem dla Poradni okulistycznej w Przychodni Leopold ul. Grunwaldzka 235 w Jaworznie

Zapytanie ofertowe SZ.264.1.2022
Odpowiedzi do pytań wykonawców OCT

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

_____________________________________________________________________________________

 

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w Przychodni Podwale ul. Nosala 5 w Jaworznie

Zapytanie ofertowe SZ.264.2.2022

Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 24-02-2022

 

_______________________________________________________________________________________

Wykonanie usług w zakresie badań laboratoryjnych

„Specyfikacja zamówienia na wykonanie usług w zakresie badań laboratoryjnych”

Odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf

Specyfikacja zamówienia na wykonanie usług w zakresie badan laboratoryjnych.pdf

 1. Załącznik nr 1 do SZ .pdf
 2. Załącznik nr 2 do SZ.pdf

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Mam apetyt na zdrowie – wdrażanie działań zdrowotnych w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości w śród dzieci w wieku przedszkolny na terenie miasta Jaworzno projekt współfinansowany przez unię europejską ze środków europejskiego funduszu społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczeństwa do działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

Zapytanie o cenę 01/2021


Zapytanie o dostawę i montaż tomografu okulistycznego.
Treść zapytania

Informacja o wyborze oferty OCT


Mam apetyt na zdrowie – wdrażanie działań zdrowotnych w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości w śród dzieci w wieku przedszkolny na terenie miasta Jaworzno

Zapytanie nr 01/MAM APETYT/2021

Do pobrania

Informacja o wyborze ofery


Zakup usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu przez fizjoterapeutę szkoleń z promocji aktywności fizycznej dla dzieci przedszkolnych w wieku 5-6 lat

Ogłoszenie na bazie konkurencyjności SZ.264.4.2020.O

SZ.264.4.2020.O

Ogłoszenie na bazie konkurencyjności SZ.264.4.2020.O

Protokół z wyboru ofert SZ.264.4.202.O


Zakup usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu przez psychologa szkoleń behawioralnych dla dzieci przedszkolnych w wieku 5-6 lat.

protokół z wyboru ofert SZ.264.3.2020.O

Ogłoszenie na bazie konkurencyjności

Załącznik nr 1 wzór umowy

Załącznik nr 2 formularz oferty

Zapytanie ofertowe


Badania antropometryczne – SZ.264.2.2020.O

Załącznik nr 1 do ZO SZ.264.2.2020.O

Załącznik nr 2 do ZO SZ.264.2.2020.O.

Zapytanie Ofertowe na badania antropometryczne – SZ.264.2.2020.O

Protokół wyboru oferty SZ.264.2.2020.O


 

Zapytanie o cenę – materiały promocyjne.

 1. materiały promocyjne

Zapytanie ofertowe – profesjonalne urządzenie do analizy składu i masy ciała

 1. Wybór ofert

Zapytanie ofertowe

Na świadczenie usług lekarza specjalisty w ramach projektu PRZYJAZNE ŚRODOWISKO – program kompleksowych usług zdrowotnych dla osób wykluczonych społecznie
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne i dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

Informacja o ogłoszeniu – wybór

Informacja o ogłoszeniu w bazie konkurencyjności – 17.12.2019

Zapytanie ofertowe 17.12.2019


Zapytanie ofertowe

Na świadczenie usług lekarza specjalisty w ramach projektu PRZYJAZNE ŚRODOWISKO – program kompleksowych usług zdrowotnych dla osób wykluczonych społecznie
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne i dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

Informacja o ogłoszeniu w bazie konkurencyjności – wybór

Zapytanie ofertowe – lekarze specjaliści 05.12.2019

Informacja o ogłoszeniu w bazie konkurencyjności – 05.12.2019


Zapytanie ofertowe
Na świadczenie usług lekarza specjalisty  w ramach projektu  PRZYJAZNE ŚRODOWISKO – program kompleksowych usług zdrowotnych dla osób wykluczonych społecznie
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne i dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

Informacja o ogłoszeniu – baza konkurencyjności – wybór

Informacja o ogłoszeniu w bazie konkurencyjności – lekarz specjalista

Zapytanie ofertowe – lekarz specjalista


Oświadczenie ZLO Sp. z o.o. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej:

Informujemy, że w Ogłoszeniu o otwartym naborze partnera/partnerów z dnia 30.10.2019 r. mającego na celu wyłonienie partnera w ramach naboru RPSL.09.02.06-IZ.01-24-349/19 nastąpiły oczywiste omyłki pisarskie polegające na błędnym:

– wskazaniu daty ogłoszenia – jest 30.11.2019 r. a powinno być 30.10.2019 r.

– wskazaniu terminu składania ofert w pkt. IV.1: jest „od 31.11.2019 r.” a powinno być od „31.10.2019 r.”

– wskazaniu terminu końcowego składania ofert w pkt. IV.2.: jest „24.11.2019 r.” a powinno być „22.11.2019 r.”

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera/partnerów do projektu

Informacja wraz z załącznikiem 30.10.2019


Zapytanie ofertowe   –   na świadczenie usług psychoterapeuty, terapeuty  zajęciowego  i psychiatry  w ramach projektu  PRZYJAZNE ŚRODOWISKO – program kompleksowych usług zdrowotnych dla osób wykluczonych społecznie
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne i dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

z dopiskiem zapytanie ofertowe uzupełniające

Informacja o wyborze

Informacja o ogłoszeniu 10.10.2019

Zapytanie ofertowe 10.10.2019

Ogłoszenie o zmianach w ogłoszeniu 14.10.2019


Zapytanie ofertowe na:

Świadczenie usług psychoterapety, terapeuty  zajęciowego  i psychiatry  w ramach projektu  PRZYJAZNE ŚRODOWISKO – program kompleksowych usług zdrowotnych dla osób wykluczonych społecznie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne i dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

Informacja o ogłoszeniu – baza konkurencyjności – wybór

Informacja o wyborze oferty

Informacja o ogłoszeniu w bazie konkurencyjności

Zapytanie ofertowe – uzupełniające


Zapytanie ofertowe na :

Świadczenie usług psychoterapety, terapeuty zajęciowego i psychiatry w ramach projektu :

PRZYJAZNE ŚRODOWISKO – program kompleksowych usług zdrowotnych dla osób wykluczonych społecznie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne i dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

Informacja o wyborze oferty

Informacja o ogłoszeniu – baza konkurencyjności

Specyfikacja zamówienia :

 1. Informacje o ogłoszeniu
 2. Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie zostało zamieszczone na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

Specyfikacja zamówienia (unieważnione) :

 1. Informacje o ogłoszeniu
 2. Zapytanie ofertowe

Zamówienie

PRZYJAZNE ŚRODOWISKO – program kompleksowych usług zdrowotnych dla osób wykluczonych społecznie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne i dla poddziałania: 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Specyfikacja zamówienia :

 1. Ogłoszenie
 2. Specyfikacja zamówienia
 3. Załącznik nr1 do SZ

Odpowiedzi na pytania wykonawców

Informacja o wyborze oferty

Informacja o ogłoszeniu – baza konkurencyjności


 

Wykonanie usługi w zakresie badań laboratoryjnych – SZ.264.11.218

Wybór najkorzystniejszej oferty

Specyfikacja Zamówienia na wykonanie usług w zakresie badań laboratoryjnych

 Załącznik nr 1 do SZ

Odpowiedzi na pytania:

pobierz 1

pobierz 2


INFORMACJA O  UNIEWAŻNIENIU 

Wykonanie usług laboratoryjnych:

Specyfikacja Zamówienia na wykonanie usług w zakresie badań laboratoryjnych

 Załącznik nr 1 do SZ

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakup defibrylatorów AED dla Zespołu Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie

Specyfikacja zamówienia


Zakup defibrylatorów AED dla Zespołu Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. w Jaworznie

Specyfikacja zamówienia 


Zakup aparatury medycznej  do gabinetów ginekologicznych Zespołu Lecznictwa Otwartego   Sp. o.o. w Jaworznie

 Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Informacja o wyborze oferty


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakup aparatu ultrasonograficznego do gabinetu ginekologicznego

Specyfikacja zamówienia – zakup aparatu ultrasonograficznego do gabinetu ginekologicznego

Załącznik nr 1 do SZ

Ogłoszenie o zmianie  


1.Zakup stacjonarnych stacji roboczych bez systemu operacyjnego

Załącznik nr 1.


1. Zespół Lecznictwa Otwartego Sp.z o.o. w Jaworznie ogłasza przetarg na – Przebudowę budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Szczakowa”
Adres inwestycji: 43-600 Jaworzno ul.Koszarowa 2
Termin składania ofert: 02 październik 2017 r.
Pliki do pobrania:
KONSTRUKCJA Projekt budowlany Załącznik Nr 1a
Wzór Umowy Załącznik Nr 3
SPECYFIKACJE Projekt budowlany Załacznik Nr 2a
SPECYFIKACJE Aneks do projektu Załacznik Nr 2b
KONSTRUKCJE Aneks Nr1 do projektu Załącznik Nr 1b
INSTALACJE Projekt budowlany Załacznik Nr 1c
INSTALACJE Aneks Nr1 do projektu Załącznik Nr 1d
ELEKTRYKA Projekt budowlany Załacznik Nr 1e
Harmonogram rzeczowo-finansowy Załącznik do umowy
ELEKTRYKA Aneks Nr1 do projektu Załącznik Nr 1f
ARCHITEKTURA Projekt budowlany Załacznik Nr 1g
ARCHITEKTURA Aneks Nr1 do projektu Załącznik Nr 1h
Ogłoszenie o zmianie Specyfikacji Zamówienia 28-08-2017
Specyfikacja Zamówienia

Sprostowanie:

W „Ogłoszeniu o zmianie Specyfikacji Zamówienia na Przebudowę budynku Miejskiego Centrum Medycznego Szczakowa” z dnia 28.08.2017 r. omyłkowo w załączonej Specyfikacji podano błędną datę zakończenia realizacji zamówienia.

W ogłoszeniu w Rozdziale VII pkt.2 Specyfikacji Zamówienia jest:

„Termin realizacji zamówienia: od 02.10.2017 r. do 31.05.2018 r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.”,

winno być:

„Termin realizacji zamówienia: od 02.10.2017 r. do 30.04.2018 r. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.”

 

Uwaga

Pliki skompresowane zip lub 7zip należy rozpakować za pomocą oprogramowania 7zip.
Do pobrania: http://www.7-zip.org/